Főoldal

Élőben közvetítjük a Baranya Megyei Közgyűlést


A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) 2014. november 27-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel ülést tart.

 

Napirendi javaslat:

1. KÖZMEGHALLGATÁS: A megyei területfejlesztés szerepe és lehetősége

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átru-házott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lej_2014nov)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

3. Tagok delegálása a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének biztosítására különböző szervezetekbe és társulásokba (delegalas)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Sza-bályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjének módosítása (szmszmod)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke,

Dr. Göndöc András megyei főjegyző

5. A bizottsági struktúra változásával kapcsolatos döntések meghozatala (kozbesz)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

A) A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szó-ló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve (munkaterv)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

7. A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve (belsoell2015)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

8. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről (hivatal2014)*

Előterjesztő: dr. Göndöc András megyei főjegyző

9. A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a területi nemzetiségi önkor-mányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata (nemzetiseg)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi kiírásához (bursa2015)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

11. Az Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó kísérleti gazdasági programhoz kapcsolódó döntések (osdrava)

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

12. Területfejlesztési feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatala (terfejl_feladatok)

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

13. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban történt változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról (tamalap)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

14. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről (tammod)*

Előterjesztő: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

15. Interpellációk, kérdések

 

 


Keresés

Hírlevél

Hirdetések